Monday, January 18, 2010

Pembahagian Markah LIB 2013 Aplikasi Tatabahasa Bahasa Arab

Peperiksaan Akhir = 40 %
Kertas Kerja Berkkumpulan = 20 %
Kertas Kerja Individu = 20 %
Tasmi' = 10 %
Pembentangan Dalam Kelas = 10 %

Arahan Kertas Kertas Berkumpulan : Buat karangan berdasarkan turutan gambar. Setiap ahli kumpulan mewakili satu gambar.

No comments:

Post a Comment