Tuesday, July 13, 2010

Pembahagian Markah BAT 2013 Asas Terjemahan : Teori dan Amali

Peperiksaan Akhir : 40 %
Kerja Kursus 1 : 20 %
Kerja Kursus 2 : 20 %
Kerja Kursus Berkumpulan : 20 %

Kerja Kursus 1 : Cari karangan dalam bahasa Arab dan tunjukkan kepada saya untuk ditandatangani, sebelum menterjemah karangan tersebut ke dalam bahasa Melayu.

Kerja Kursus 2 : Cari karangan dalam bahasa Melayu dan tunjukkan kepada saya untuk ditandatangani, sebelum menterjemah karangan tersebut ke dalam bahasa Arab.

No comments:

Post a Comment