Monday, January 18, 2010

Arahan Kertas Kerja LIB 2013 Aplikasi Tatabahasa Bahasa Arab

Cari gambar yang menunjukkan situasi tertentu. Kemudian, tuliskan satu karangan lebih kurang 100 perkataan dan keluarkan daripada karangan tersebut item-item seperti yang berikut :-

1) Mubtada'
2) Khabar Mufrad
3) Khabar Jumlah Fi'liyyah
4) Khabar jumlah Ismiyyah
5) Na'at dan Man'ut
6) Mudaf dan Mudaf Ilayh
7) Fi'il Lazim
8) Fi'il Muta'addiy
9) Ism Kana dan Khabar Kana
10) Ism Inna dan Khabar Inna

Markah = 20 %
Tarikh Hantar = Minggu ke-13
Kertas kerja hendaklah ditaip komputer menggunakan huruf Traditional Arabic, size font 16.

No comments:

Post a Comment