Friday, June 26, 2009

Hasil Pembelajaran

Setelah menamatkan pengajian selama satu semester bagi subjek yang saya ajar, saya mahukan pelajar-pelajar saya memperolehi perkara-perkara seperti yang berikut :-
1) Mampu mengaplikasikan kaedah-kaedah nahu yang dipelajari dalam pembacaan, penulisan, dan pertuturan.
2) Memahami fungsi sesuatu perkataan dalam al-Quran ketika membaca kitab suci tersebut, atau ketika mendengar ayat-ayat suci al-Quran.
3) Mampu bertutur dalam bahasa Arab dalam situasi yang biasa, seperti ketika berurusan di kaunter, membeli belah, bertanya khabar, dan sebagainya.
4) Boleh menulis dalam bahasa Arab mengikut kaedah nahu yang betul bagi berkongsi dan melahirkan idea dan perasaan dengan orang lain.
5) Mampu memahami dengan jelas ucapan dan pertuturan dalam bahasa Arab, serta berkemampuan menjelaskan maksud ucapan tersebut kepada orang lain.

No comments:

Post a Comment