Thursday, June 25, 2009

Falsafah Pendidikan

Falsafah pendidikan yang saya amalkan ialah pendidikan sebagai instrument bagi melahirkan insan yang boleh berfungsi sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Oleh itu, pendidikan seharus-nya mampu melahirkan insan yang berilmu, beramal, dan bertaqwa.
Selain itu, pendidikan juga harus menjurus ke arah melahirkan insan yang seimbang dari sudut rohani, emosi, dan fizikal. Oleh itu, pendidikan yang ideal ialah pendidikan yang mampu melahirkan insan yang berilmu, bersifat kreatif, berintegriti, dan sentiasa mela-kukan muhasabah bagi kebaikan diri, keluarga, institusi, masyara-kat, dan negara.

No comments:

Post a Comment